PÄÄTOIMIALAT

  • kone-, laite- ja teräsrakennesuunnittelu
  • painelaite- ja putkistosuunnittelu
  • säiliö- ja siilosuunnittelu
  • kunnossapitosuunnittelu
  • asennusvalvonta
  • tuotekehitys
  • lujuustekninen laskenta osana suunnittelua
  • turva-analyysien laadinta